Мапа на страната

Мапа на страната

Мапа на страна представува страна на која се поставува збир на интернет страни, со цел полесно пребарување на содржина.