Наши понуди

Виртуал-М Вашиот фолдер за успех!

Виртуал-М ви нуди комбинирање на кусеви и тоа:
  • Јазик + Информатика
  • Јазик + Уметнички курс
  • Јазик + Информатика + Специјализиран курс
  • Јазик + Информатика + Меѓународен курс
  • Информатика + Меѓународен курс
  • Информатика + Специјализиран курс

За најдобрите доделуваме 3 стипендии:

  • Комплетна стипендија со целосно обука
  • 50 % стипендија и
  • 30 % стипендија.

за нашите Специјализирани, Акредитирани, Јазични, Информатички и Уметнички курсеви, како и за меѓународно признаетите Autodesk сертификати.

Совладајте БРЗО И ЛЕСНО со новите методи за работа

Резултати за краток временски период со долгорочно времетраење.

КЛУЧ НА БОГАТСТВОТО Е ЗНАЕЊЕТО ✔️

✔️ ВЛОЖУВАЈ ВО СЕБЕ ✔️