Уметнички курсеви

Во Виртуал-М е уметничките курсеви се одвиваат со практична настава по програм компатибилен со европски стандарди.

Зошто избор на уметнички курсеви?

Затоа што се работи по најсовремени и квалитетни програми, поединечна посветеност на секој кандидат, иновативност и креативност во работата, разработка и усовршување на техники, борбеност, креирање на настан, професионални предавачи.

Располагаме со следниве уметнички курсеви:
Музички образовен центар Театарска работилница Ликовни работилници Разработка на вештини

Во музичкиот образовен центар нудиме можност за изучување на современо, џез и изворно пеење, студиско пеење, развивање на индивидуален стил, изработка на песни, работа на сценски настап.

Исто така нудиме и можност за изучување на повеќе стилови и музички инструменти како што се пијано, гитара, тапани, дувачки инструменти.

Покрај курсевите на кандидатите им нудиме и најразлични дополнителни можности како што се работа на сценски настап, изработка на песни, снимање во музичко студио, развивање на индивидуален стил, развој на музичка кариера како и натпревари.

Виртуал-М располага со високо опремени простории.

Покрај наставата во групи ви нудиме можност и за индивидуални часови.

Виртуал-М во склоп на театарска работилница ви нуди курсеви за разработка на техники и драмска игра, а сето тоа поддржано од врвни артисти и предавачи, како и подготовка за театарски претстави.

Ве повикуваме да бидете дел од нашиот УМЕТНИЧКИ ЦЕНТАР, бидете чекор пред другите!

Ликовната работилница овозможува будење на желба и откривање на индивидуална склоност кон ликовниот израз. Целта на работилницата е воведување на кандидатите во светот на уметноста, запознавање со сите ликовни техники и да се разбуди индивидуално создавање и ликовно изразување.

Програмата опфаќа:

  • Портрет и акт по жив модел
  • Сликање на платно
  • Дизајнирање и сликање на текстил, стакло, порцелан и дрво
  • Изработка на украси, моделирање и пластично обликување од рециклирани матерјали
  • Изработка на колаж и обликување на хартија

Изложбите се составен дел од целокупната програма.

Разработка на вештини е нов курс кој е наменет за најмладите. Тој е создаден за деца од 4 до 16 години. Групите се поделени по возраст.

Овој курс предвидува работа со тим од стручни лица од повеќе области.

Целта на овој курс е децата да се стекнат со вештини со кои би им се олесниле секојдневните обврски и нивно поттикнување да работат самостојно.

Во склоп на овој курс нудиме и подготвителна настава за сите училишни предмети од 1во до 9то одделение, како и за средношколска настава.