FAQ Најчесто поставувани прашања

Виртуал-М ви овозможува:

 • Работа по најсовремени и квалитетни програми
 • Светски методи за работа
 • Иновативност во наставни содржини
 • Практична примена на јазикот надвор од центарот.
 • Индивидуална настава и настава во мали групи
 • Креативни работилници
 • Мултимедијални часови
 • Усовршување на јазикот низ 5 јазични техники (читање, зборување, слушање, пишување)
 • Професионален кадар докажан во своето професионално делување
 • Посета на надворешни предавачи

Први во:

 • Работа по најсовремени и квалитетни програми
 • Светски методи за работа
 • Иновативност во наставни содржини
 • Професионални предавачи докажан во своето професионално делување
 • Следење на современите образовни текови
 • Во служба на своите клиенти
 • Ефикасност во наставата

Секако дека постои можност за комбинирање на повеќе курсеви.

Пакетите можат да се комбинираат во следниве варијанти:

 • Јазик + Информатика
 • Јазик + Уметнички курс
 • Јазик + Информатика + Специјализиран курс
 • Јазик + Информатика + Меѓународен курс
 • Информатика + Меѓународен курс
 • Информатика + Специјализиран курс

Пакетите се наменети за деца и возрасни без ограничувања.

Јазичните курсеви опфаќаат обука за сите нивоа вклучувајќи ја и меѓународната подготовка за следниве јазици:

 • Англиски
 • Германски
 • Шпански
 • Француски
 • Турски
 • Италијански
 • Словенечки
 • Албански
 • Македонски - за странци

Секако дека постои. Виртуал-М ви нуди можност за индивидуална настава за сите курсеви и сите степени од нашето портфолио.
ДА. Програмот на Европската Унија, Е-Европа, посебно внимание придава на информатичкото описменување на лица со посебни потреби, како и тие би биле способни и рамноправни за вршење на работи како и сите други граѓани.
Имаме секаков вид на подготовки, индивидулни и групни, за основци, средошколци, дипломци, додипломци, за наставни предмети, но и за стручна литература.

Тоа се верифицирани програми со кои се стекнува практичен студиум. Курсеви кои во целост ви обезбедуваат теоретско практично совладување и стекнување на вештини. Признаено од Министерство за образование и наука МОН и Центар за образование на возрасни. Се стекнувате со диплома која можете да ја нострифицирате во друга земја.

Меѓународните сертификати се признаени во Европската Унија, но и во повеќе од 190 земји низ целито свет.

Во моментот кандидатите можат да полагаат само неколку модули од ECDL Core програмата на македонски јазик, односно достапни се Презентација и Користење на бази на податоци.

Останатите модули: ИТ сигуност, Онлајн соработка, Обработка на слика и Обработка на веб се полагаат на Англиски јазик.

Сертификатот гарантира дека сопственикот на сертификатот е во потполност компетентен за користење на компјутер, основни канцелариски и дополнителни специфицирани програмски апликации во секојдневната работа.

Најсовремена опрема со најнова технологија за работа. Во чекор со новите технолошки процеси. Кабинетите се опремени со телевизори, компјутери, проектори, потребни инструменти за работа и изведување на наставен процес.

Кабинетеите музичко се опремени со инструменти и истите се звучно изолирани. Имаме и сопствено професионално студио за потребите на нашите клиенти и подготовка на песни и музички cd. Постои можност кандидатите да следат настава и со сопствени инструменти.

Музички образовен центар Виртуал-М е присутен на многу меѓународни натпревари со освоени први места како и специјални награди и признанија во Италија, Германијa, Бугарија

Секој од уметничките курсеви се организирани во софистицирани кабинети со современи и потребни инструменти за работа.