Странски јазици

СВЕТОТ НА ДЛАНКА!!!

Јазична академија Виртуал-М ви нуди кусеви за деца и возрасни и тоа:
 • ✔️ Германски
 • ✔️ Англиски
 • ✔️ Словенечки
 • ✔️ Италијански
 • ✔️ Шпански
 • ✔️ Турски
 • ✔️ Руски
 • ✔️ Француски
 • ✔️ Дански
 • ✔️ Норвешки
 • ✔️ Албански
 • ✔️ Македонски за странци

Mожност за изучување на сите јазични нивоа

Mеѓународни подготовки и Деловна терминологија

Наставата за деца и возрасни е поделена во неколку јазични структури со цел брзо и лесно совладување на материја. Нивото кореспондира со возраста. Јазичните техники се градат од најмала возраст, до најстар и се истите се усовршуваат во секој степен.

Едукативниот камп кој го организираме, заедно со креативните работилници имаат за цел практично абсорбирање на материјата и олеснување на наставниот процес, јазикот поблиску до секој кандидат. Разработивме нови методи за полесно совладување на сите јазични техники.

Работа по современи стандарди:

 • ✏ Разработка на сите јазични техники
 • ✏ Мултимедијални часови
 • ✏ Креативни работилници,
 • ✏ Работа по современи програми и стандарди
 • ✏ Проектни активности
 • ✏ Посета од странски предавачи
 • ✏ Работа во групи
 • ✏ online учење...

Совладајте БРЗО И ЛЕСНО со новите методи за работа

Можност за изучување на сите јазични нивоа.

Резултати за краток временски период со долгорочно времетраење.

КЛУЧ НА БОГАТСТВОТО Е ЗНАЕЊЕТО ✔️

✔️ ВЛОЖУВАЈ ВО СЕБЕ ✔️