Центар за професионално образование

Акредитирано образование

Секоја од стручните вештини и познавања кои ги стекнувате во Виртуал-М се признаени на светско ниво, а особено во Македонија. Знаењето со кое се стекнувате имаат иста тежина, како да сте се здобиле со него во некој од образовните центри во Европа или САД.

Дознај повеќе...

Меѓународни сертификати

Сертификат добиен во Виртуал-М представува званична потврда на вашето знаење и меѓународно признаен документ со кој ја уредувате својата позиција на пазарот на труд, си ги зголемувате шансите за напредок во кариерата...

Дознај повеќе...

Специјализирани курсеви

Виртуал-М ви нуди можност за подготовка на деца и возрасни за вештини потребни во 21-от век, по програмски шеми кои се корастат во Европа и сите светски едукативни центри. Исто така ние ви нудиме и специјализирани курсеви за деца со посебни потреби.

Дознај повеќе...

Меѓународно признаени сертификати за работа со компјутер:

  • ICDL Core
  • ICDL Advanced
  • ICDL Expert
  • ICDL Profile

ICDL фондацијата е заснована од CEPIS (Council of Europian Professional Informatics Societies) по налог на Европската Комисија за потреба од пружање единствено информатичко знаење на вработените во Европската Унија, со цел да се обезбеди рамноправна флуктуација на работен кадар во внатрешноста на унијата.

ICDL е неутрален во однос на оперативните системи и корисничките апликации и е меѓународно признаен како глобална почетна точка.

ICDL сертификатот е најраспространетиот светски сертификат за користење на компјутери. Тој е прифатен во целата Европска Унија и денеска се изучува во повеќе од 190 земји во светот на 36 јазици.


Доколку ви се потребни дополнителни информации или би сакале да се запишете на некој од понудените курсеви ве молиме пополнете ја контакт формата.


Контакт детали:

УЛ. „Браќа Рибар“, бр.13
     MK - 1300, Kumanovo

T: (+389) 78 234 390

E: mk.virtual.m@gmail.com

H: Понеделник - Сабота: од 9:00 до 22:00